आमचे वैशिष्ट्य

  • इ. १० वी साठी दोन सराव संच तीनही माध्यमांमधून उपलब्ध. सामान्य गणित या विषयाचा त्यात समावेश असेल.
  • इ. स. १९९० सालापासून पुण्याहून कार्यरत असणारी व प्रदीर्घ अनुभव असणारी विश्वसनीय संस्था.
  • ११ वी व १२ वीच्या सर्व परीक्षांची उत्तरसूची विनामूल्य.
  • तत्पर सेवा
  • संपूर्ण महाराष्ट्रातून भरघोस प्रतिसाद
  • मराठी, इंग्रजी, सेमी इंग्रजी माध्यम उपलब्ध
  • ईमेलद्वारे तसेच या वेबसाईटद्वारे ऑर्डर नोंदविण्याची सोय
  • वाजवी दर